Títols

Miscel·lània Joan Bastardas, 2

ISBN: 978-84-7826-092-8
Data de publicació: 16/01/1990
Nombre de pàgines: 298
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Amadeu Viana. Algunes construccions d’el·lipsi d’objecte
M. Teresa Espinal. Tipologia dels adverbis: el cas dels anomenats adverbis oracionals
Lídia Pons I Griera. Les combinacions [ks] i [gz] en la parla dels estudiants universitaris barcelonins
Lluís Gimeno Betí. La pèrdua de la /d/ intervocàlica: casos de manteniment en tortosí meridional
Josep Moran I Ocerinjauregui. L’aparició del català a l’escriptura
Carme Bastardas i Parera. Poesia al·legòrica o endevinalla?
Curt Wittlin. Les tres fonts llatines de les «Qüestions sobre els novíssims» atribuïdes, en l’edició de Tolosa del 1486, a Francesc Eiximenis
Joan M. Corominas. «La vaca cega» de Joan Maragall. Visió tràgica
M. A. Cerdà i Surroca. Modernisme epitalàmic
Vicent Simbor Roig. El narrador a «Solitud»
Lourdes Sánchez Rodrigo. Goticisme i medievalisme a «La muntanya d’ametistes» de Guerau de Liost
Joan M. Minguet i Batllori. Els altres noucentistes. Ramon Rucabado
Joan Castaño i Garcia. L’obra valenciana de Pere Ibarra i Ruiz (Elx, 1858-1934)
Maria-Lourdes Soler i Marcet. Una fi entre daurats i púrpures: Semiologia de la decadència a «Mort de dama» de Llorenç Villalonga
P. Gamisans. Intriga i narració a la novel·la de Mercè Rodoreda: el cas de «Jardí vora el mar»