Títols

Miscel·lània Joan Bastardas, 1

ISBN: 978-84-7826-069-0
Data de publicació: 21/09/1989
Nombre de pàgines: 342
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Guiseppe Tavani, Pròleg
Bibliografia de Joan Bastardas

Eduard Blasco Ferrer. L’evolució de l’ordre dels mots en francès, espanyol i català. Una anàlisi tipològica i comparativa
M. Teresa Cabré. Le neologia efímera
Pere Porta i Roca. Nomenclatura de diverses menes de mots en català. Proposta d’aprofundiment
Enric Moreu-Rey. Sobrenoms dels segle IX i X
Philip D. Rasico. Nous vestigis lèxics del menorquí floridenc
Joan Veny. L’equivalència acústica B = G en català: els casos de «bolerany», “remolí” i «boixac» “galdiró”
Jordi Parramon i Blasco. Consideracions sobre l’assonància
Martí de Riquer. El «Roman d’Enéas» i l’«Eneida»
Lola Badia. A propòsit de Ramon Llull i la gramàtica
Jesús Altura i Perucho. Un nou testimoni de la versió catalana medieval de la «Vita sancti Antonii»
Albert G. Hauf i Valls. El «Psalterium alias Laudatorium» i la «Vita Christi» de Francesc Eiximenis, obres complementàries?
Llúcia Martín i Pascual. Presència de la tradició oriental al «Jacob Xalabín»
Jaume Medina. Karl Vossler i Catalunya
Pere Rosselló Bover. Viatge a la ciutat dels llibres: una lectura de «La minyonia d’un infant orat», de Llorenç Riber
Josep Massot i Muntaner. Joan Mascaró i la guerra civil