Títols

Miscel·lània in memoriam Alfons Serra-Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement

ISBN: 978-84-9883-414-7
Data de publicació: 13/09/2011
Nombre de pàgines: 304
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Biografies i Memòries

L'any 2009 es va commemorar el centenari del naixement d'Alfons Serra-Baldó. En aquestes pàgines s'ha volgut deixar constància dels actes públics celebrats des de diferents institucions arran d'aquest centenari, i s'hi ha afegit un bon nombre de contribucions noves. Tot plegat il·lustra a bastament que la figura i l'obra de Serra-Baldó a Catalunya no desaparegueren amb el seu exili ni amb la seva mort, sinó que han romàs vives gràcies, sobretot, a les seves obres sobre poètica i els trobadors.selló Bover. A més, s'hi inclou, com a treball inicial, l'estudi dels orígens familiars de Riber en el context de la història local de Campanet, a càrrec de l'investigador Damià Ferrà-Ponç. Com a annexos, s'hi recullen tres treballs més: el de la Dra. Caterina Valriu, una aportació a les relacions entre la literatura, la història i l'etnografia; la cronobiologia de Riber, confeccionada pel Dr. Damià Pons i Pons, que ens aporta les dades imprescindibles per establir la coneixença del personatge i el literat que va ser Riber; i, finalment, l'itinerari que recorre els espais viscuts i escrits per l'autor a la seva vila natal.