Títols

Miscel·lània Giuseppe Tavani, 2

ISBN: 978-84-8415-304-7
Data de publicació: 04/01/2002
Nombre de pàgines: 336
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

David J. Viera. Jordi Piqué. França a l’obra de Francesc Eiximenis
Júlia Butinyà. Al voltant de les obres més curtes de Metge
Vicent Ferrer i Mayans. Noves vies d’aproximació a la història «oriental» de Jacob Xalabín
Antoni M. Badia i Margarit. Entorn de Pere Miquel Carbonell. Primer comentari sobre les Regles de esquivar vocables (edició i estudi de 1999)
Joaquim Martí Mestre. La parla dels grups marginals de València als segles XVIII i XIX
Maria Àngela Cerdà i Surroca. Joan Maragall: la imatge en la paraula
Joan Armangué i Herrero. Apel·les Mestres abans dels primers “Idil·lis” (1854-1877)
Veroniza Orazi. Suggestions textuals per a una descodificació semiològica: Jaculatòria de Joan Salvat-Papasseit
Carme Oriol. Els primers treballs catalogràfics de les Rondaies mallorquines d’en Jordi des Recó
Jordi Ginebra. Un debat periodístic entre Gabriel Alomar, Antoni Roviera i Virgili i Pompeu Fabra sobre ortografia catalana
Antoni Prats. Trets existencialistes avant la lettre en les primeres narracions de Salvador Espriu. Envers una visió tanatocèntrica
Antoni Maestre Brotons. La narrativa de viatges de Josep Piera: la identitat mediterrània
Abelard Saragossà. La pronúncia dels numerals 17, 18 i 19 al llarg de la història
Aina Torrent-Lenzen. Que tens gana? Anàlisi de la funció pragmàtica del que introductori d’una pregunta amb corba entonativa descendents