Títols

Miscel·lània Germà Colón, 7

ISBN: 978-84-7826-877-1
Data de publicació: 08/10/1997
Nombre de pàgines: 308
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Rafael Cariñena i Balaguer. Andrés Díaz Borrás. Serfs, esclaus i captius als Furs de València
Josep M. Escolà i Tuset. Documents medievals llatins de Poblet: dades per a la història de la llengua catalana
Carmen Clausell Nácher. «Donchs, mal deçà, e dellà mal sens terme»: petjades anselmianes en el Cant Espiritual, d’Ausiàs March
Cesáreo Calvo Rigual. La selecció lèxica del català i de l’italià: el Tirant i la seua traducció italiana cara a cara
Rafael Roca Ricart. Bernat Guillem Català de Valeriola i el seu Dietari (1568-1607)
Adolf Piquer Vidal. Utilització de la llengua en la narrativa del País Valencià
Josep M. Figueres i Artigues. El Viatje de Darwin a la premsa catalana: l’edició del «Diari Català»
Carme Morell i Montadi. Catàleg d’obres catalanes i vilingües representades als teatres de Barcelona de 1859 a 1866
Josep Lluís Roig i Sala. La punyalada, entre l’historicisme i la psicologia
Francesc Feliu Torrent. Contribució a l’estudi d’Alfons Par. Epistolari amb Ramon Miquel i Planas
Joan-Elies Adell i Pitarch, Escriptura i alteritat en l’obra de Joan Fuster
Xavier Lluna Ferrer. Els aforismes (semi)inèdits de Joan Fuster
Josep Martines. El sufix –aire al País Valencià
Joan Ivars Cervera. Uns topònims dianencs del segle XV
Enric Climent i Martí. Les formes i els usos de l’article en dos escriptors del primer Quinque Libri de la parròquia l’Alboraia (1595-1612)
Joan-Antoni Mesquida i Cantallops. El «Full Lexicogràfic» de la comissió coordinadora lexicogràfica de ciències (1978-1982): una publicació bàsica per a la promoció i estudi del llenguatge científic.