Títols

Miscel·lània Germà Colón, 4

ISBN: 978-84-7826-674-6
Data de publicació: 24/10/1995
Nombre de pàgines: 318
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Josep-David Garrido i Valls. Arabismes del vocabulari militar català medieval
Lola Badia. Sobre una versió vulgar de l’epítom català de la Historia gòtica
Júlia Butinyà i Jiménez. «Jo comens allà hon deig, car Job no fou jueu, ans fou ben gentil»
Jordi Farré I Capdevila. Andreu Moix i Capdevila. L’amor espiritual en el poema 45 d’Ausiàs March
Curt Wittlin. L’Escala de paradís del metge tortosí Antoni Boteller
Rolf Eberenz. La catalanitat «subjacent» de l’Arte cisoria d’Enric de Villena
Joan M. Perujo Melgar. El Tirant lo Blanch i la Història del rei Omar an-Numan
Albert Soler. Joan Bonllavi, lul·lista i editor eximi
Salvador Reus i Belmar. Uns Poemes Atribuïts A Pere Ordines (S. XVI)
Andreu Bosch i Rodoreda. Algunes consideracions a l’entorn de la transmissió impresa de «La fi del Renegat» de Marià Vayreda
Jaume J. Chiner Gimeno. Qüestions filològiques i literàries en un epistolari de Pasqual Boronat i Barrachina amb A. Rubió i Lluch, Roc Chabàs i M. Menéndez y Pelayo
Montserrat Vilà i Bayerri. Lluís Nicolau d’Owler – Jaume Bofill i Mates: els viaranys d’una amistat
Lluís Gimeno Betí. El lèxic patrimonial castellonenc en l’obra de Bernat Artola: una aproximació
Wolf Lustig. Viatges a Ítaca. Aproximacions catalanes a la Grècia moderna
Michel Camprubí. «Como» / «comme» / «com» i «com a»
Joan A. Sempere Martínez. Apunts d’ictionímia catalana a Múrcia
Teresa Cabré i Castellví. Terminologia i diccionaris (2)
Joaquim Juan. Mompó i Roviera. Un cas pendent dins la comunitat lingüística catalana