Títols

Miscel·lània Germà Colón, 3

15,80 
ISBN: 978-84-7826-646-3
Data de publicació: 25/05/1995
Nombre de pàgines: 304
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Aina Torrent-Lenzen. Ramon Llull: el Dant català
Vicent Martines. Del Giralt de Rosselló a la Questa del Sant Grasal: «durament ama Deu e ternitaz lo caveler benuhirat»
Josep Lluís Martos. La doctrina cavalleresca lul·liana en l’ombra de Joanot Martorell: l’episodi de l’ermità
Anna Maria Compagna Perrone Capano. La nau de Lleonard de Sors entre corrents medievals i humanístics
Jordi Parramon i Blasco. Roís de Corella i l’enigma de Caldesa
Ramon Mira i Baldich. Predicar la Quaresma a Cervera als segles XV i XVI
Enric Climent i Martí. Les formes i els usos de l’article en dos escriptors del primer Quinque Libri de la parròquia d’Alboraia (1592-1612)
Alfred Agustí i Farreny. L’ús del català a les publicacions eclesiàstico-religioses editades a Lleida (segles XVI-XVIII)
Joan Requesens. Dues visions poètiques? L’epistolari entre Jaume Collell i Joan Maragall
Joaquim Espinós Felipe. Agustí Bartra i el mite solidari de Prometeu
Antoni Ferrando. L’ideal idiomàtic de Joan Fuster
Enric Balaguer. Joan Fuster, detractor de la filosofia amb corbata. Algunes notes sobre «Profanació de Hegel» (Poemes per fer 1954)
Esther Forgas Berdet. La cultura material i el refranyer. La cuina i el menjar
Xavier Fargas. Anna Gudiol. Joan Solà. L’experiència de fer un llibre d’estil
Ignasi M.ª Muntaner. L’orònim mata
Jaume Corbera Pou. L’alguerès al Diccionari Etimològic i Complementari de Joan Coromines
Jordi Colomina i Castanyer. A propòsit d’una llei fonètica catalana poc observada
Károly Moravay. A la recerca del material fraseològic als diccionaris