Títols

Miscel·lània Germà Colón, 2

15,80 
ISBN: 978-84-7826-583-1
Data de publicació: 13/12/1994
Nombre de pàgines: 334
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Rafael Alemany Ferrer. Presències i ecos d’un jo individuat en l’obra d’Anselm Turmeda
Sergi Gascón Uris. Camps d’estudi en Eiximenis
Rosanna Cantavella. «Los amadors amants comunament»: lectura del poema 61 d’Ausiàs March
Vicent Josep Escartí. La Relació del segon centenar de la canonització de sant Vicent Ferrer (1655) del canonge Vicent Gil
Joan Veny. Contacte de llengües en la llista de peixos de Jordi de Puig (1786)
Narcís Garolera. Un vademècum lexicogràfic verdaguerià
Guillem Calaforra Intuïció i encert: algunes idees sociolingüístiques de Maragall
Ramon Sugranyes De Franch. Encara sobre la religiositat de Joan Maragall
Joan Armangué. Marina Cuccu. El teatre anglès a Catalunya. Bibliografia de les traduccions de Slavador Vilaregut
Lluís Alpera. La concepció poètica d’Emili Rodríguez-Bernabeu
Ferran Carbó. L’absència present de Miquel Martí i Pol
Josep Romeu i Figueras. «L’espina»: temes i motius temàtics d’una cançó i un refrany folklòrics
Hèctor Moret. Un segle d’investigació lingüística a l’Aragó catalanòfon
Míkel De Epalza. L’estudi comarcal dels topònims àrabo-catalans
Philip D. Rasico. Sobre alguns topònims septentrionals
Joan Anton Rabella. L’ús dels verbs ésser i estar a la llengua antiga no-literària
Cristià Camps. Alguns aspectes comparatius de l’ús de l’article definit en català i en francès
Joaquim Viaplana. Dialectologia generativa en l’àmbit morfofonològic: una perspectiva en els estudis dialectals