Títols

Miscel·lània Germà Colón, 1

ISBN: 978-84-7826-545-9
Data de publicació: 24/08/1994
Nombre de pàgines: 282
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Guiseppe Tavani. Pròleg
Beatrice Schmid. Bibliografia de Germà Colón Domènech
Maria-Lourdes Soler i Marcet. Consells remeiers de la paremiologia catalana
Edward J. Neugaard. La figura del moro en la rondalla
Montserrat Villas i Chalamanch. El camp lèxico-semàntic de la infantesa/jovenesa: un assaig de lingüística comparada
Antoni I. Alomar I Canyelles. Una altra mostra dels beneficis de l’estudi dels inventaris dels béns: els filtres d’aigua mallorquins
Josep Moran i Ocerinjauregui. L’ús de la llengua vulgar per a fins religiosos i catequètics en els orígens
Josep M. Llobet i Portella. Un document relacionat amb Bernat Metge (1437)
Marc Vicent Adell. Problemàtica de l’acusatiu preposicional en català: notes al voltant de Roís de Corella
Joaquim Martí Mestre. Una contribució a la lexicografia del segle XVIII: Marc Antoni d’Orellana
Alfonsina Janés. Joan Maragall i la cultura austríaca
Júlia Sanmartín Sáez. La parla marginal com a recurs d’estil literari en el teatre de Juli Vallmitjana
Pep Vila. Notes a un vocabulari francès-català de 1917
Pere Rosselló Bover. La figura de Ramon Llull en l’avantguarda catalana: J. V. Foix i Josep Palau i Fabre
Jordi Malé i Pegueroles. Lectura KRTU, de J. V. Foix, a partir de J. V. Foix
Marçal Subiràs i Pugibet. A propòsit de Petites proeses blanques, de Salvador Espriu
Josep Massot i Muntaner. El «Llibre dels poetes» de Mercè Massot
Manuel Garcia Grau. Una (re)lectura de Bolangera de dimonis (1931) d’Àngel Sánchez Gozalbo