Títols

Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6

12,00 
ISBN: 978-84-7202-872-2
Data de publicació: 22/09/1987
Nombre de pàgines: 388
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Josep Roca-Pons. Sobre l’article
Lídia Pons I Griera. Sobre les combinazions [ks] i [gz] del català
Max W. Wheeler. L’estructura fonològica de la síl·laba i del mot en català
Sebastià Mariner i Bigorra. Retrucs teòrics de la discussió sobre fonologia de tx/x i tj/j
Marina Saragossà. Els fonemes fricatius i africats en el parlar de Silla
Artur Quintana. Els parlars del Baix Matarranya
Jordi J. Costa i Costa. Subjuntius presents en -i, -a, i ‘-ia, al català septentrional, un segle enrere
Josep M. Pujol. El català, mare de totes les llengües: Notes per a la història d’un joc lingüístic
Joan Solà. L’obra gramatical del pare Jaume Nonell
Joan Julià i Muné. Pere Barnils i l’Institut d’Estudis Catalans (1913-1921)
Joan Bastardas. El suïcidi literari de Camar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la «Curial i Güelfa»
Lola Badia. La segona visió mitològica de Curial: Notes per a una interpretació de l’anònim català del segle XV Curial e Güelfa
Cecília Burgaya. Retrobament d’uns textos perduts del Jardinet d’Orats
Marie-Claire Zimmermann. Els «Cants de Mort» en l’obra d’Ausiàs March: el fracàs poètic i la desmitificació de l’escriptura
Pep Vila. Repertori de manuscrits de teatre rossellonès (2)
Carme Gregori i Soldevila. La discussió avantguardista valenciana
Montserrat Badia i Cardús. Algunes observacions sobre els diferents tipus de poesies en Màrius Torres