Títols

Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 4

ISBN: 978-84-7202-741-1
Data de publicació: 23/05/1986
Nombre de pàgines: 272
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Josep Moran i Ocerinjauregui. De la Portella a Castellví de Rosanes
Rosanna Cantavella. Els verbs amb afix velar i palatal a l’Espill
J. Gulsoy. L’origen del català «nissaga»
Joan Veny. L’ètim de merita ‘fredekuga’: entre l’arabisme i l’onomatopeia
Pere Balañà i Abbadia. «Etzit», un adjectiu que es perd
Montserrat Alegre I Urgell. Les vocals e i o tòniques en català central
Àlex Alsina. Assaig de definició de les funcions del pronom en
M. Teresa Cabré Castellví. Nominalització de radicals adjectius
Maria Grossmann. Anàlisi dels compostos catalans del tipus somiatruites
Francesc Gimeno Menéndez. Llengua, cultura i societat a Alacant
Loreto Busquets. Ritme i melodia a «Sol, i de dol»
Denise Boyer. Les normes mètriques en Espriu
Albert Porqueras-Mayo. Els estudis catalans i la North American Catalan Society (NACS)
Maria Isabel Pijoan I Picas. L’estructuralisme figuratiu com a alternativa en la crítica literària actual