Títols

Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 3

ISBN: 978-84-7202-740-4
Data de publicació: 23/10/1985
Nombre de pàgines: 310
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Enric Moreu-Rey. Consideracions sobre l’antroponímia dels segle X i XI
Carles Durate i Montserrat. Dues notes sobre el Llibre de les costums de Tortosa (ms. 1272)
Rudolf Brummer. Una qüestió debatuda: Ramon Llull va escriure llibres en àrab?
Pere Santoja. Arnau de Vilanova: les ciències ocultes, influències del pensament àrab i hebreu
Anna Trias I Teixidor. «Aureal». Un mot fantasma atribuït a Arnau de Vilanova
Stefano M. Cingolani. Jo Ramon Muntaner. Consideracions sobre el paper de l’autobiografia en els historiadors en llengua vulgar
Alberto Boscolo. Una nota sobre el Sermó de Ramon Muntaner
Tomàs Martínez Romero. Sobre l’autoria de la traducció catalana a les Tragèdies de Sèneca
Germà Colon. «La balada de la garsa i l’esmerla» de Corella
Narcís Garolera. Unes mostres de prosa monosil·làbica catalana
Josep M. Figueres.Contribució documental a l’estudi de «La Renaixensa» (1871-1905)
Mercè Vidal Tibbits. Un usurer: «L’Escanyapobres» de Narcís Oller
Tomàs Sarramia. «Llum!»: un monòleg olleria de protesta
Mathilde Bensoussan. Els camins d’Albert Savine, amic i traductor de Narcís Oller
Albert G. Hauf I Valls. De la fovea als sots. Possibles connotacions bíbliques i litúrgiques en Els sots feréstecs de Raimon Castellas
Ramon Sugranyes De Franch. El vocabulari d’Antoni Pous en les traduccions