Títols

Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 1

ISBN: 978-84-7202-680-3
Data de publicació: 25/03/1985
Nombre de pàgines: 272
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Arthur Terry. Pròleg
Rolf Eberenz. Les locucions verbals en la prosa de Ramon Llull
Emili Casanova. Sobre la construcció prepositiva N+P1+C+P2+T en català antic
Michel Camprubi. Les preposicions en els complements circumstancials de lloc i de temps a través del corpus «Atlas català» (1375)
Martí de Riquer. El joc de la taula rodona
Curt Wittlin. Fragment d’una enciclopèdia catalana medieval (BC, ms. 1486): Sobre ilauces i roses de vents
Antònia Carré. L’estil de Jaume Roig: la virulència i la comicitat
Josep Romeu I Figueras. Situació del jo amorós en el cant XI d’Ausiàs March.
Josep Massot I Muntaner. Pere d’Alcàntara Penya i la llengua catalana
Vicent Simbor Roig. Sobre la poesia modernista valenciana
Lluïsa Trias I Folch. La simbologia del foc en la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Mariàngela Cerdà I Surroca. La trajectòria de «Nabí»
P. Gamisans. La il·lusió referencial a la novel·la de Mercè Rodoreda «Jardí vora el mar»
Antoni Turull. La lírica aforística en el procés poètic de Pere Quart