Títols

Miscel·lània Antoni Ferrando, 2

18,00 
ISBN: 978-84-9191-177-7
Data de publicació: 11/05/2021
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Literatura

Emili Casanova. El subsistema vocàlic palatal del català medieval i el naixement dels dialectes oriental-occidental
Adrià Martí-Badia. El llemosinisme onomàstic: de l’origen medieval a l’ocàs contemporani
Maria Saiz Raimundo. Notes sobre el diàleg d’amor al LAA de Ramon Llull
Jacob Mompó Navarro. Aproximació a les fonts historiogràfiques de la Crònica Universal de 1427
Onofre Espinós. Anàlisi diatòpica contrastiva entre les versions de la Vida de Sant Onofre del Flos Sanctorum de Barcelona (ca. 1496) i de València (1514)
Héctor Sanchis Mollà. Estudi lingüístic i edició d’una reial pragmàtica de 1586 contra els moriscos
Vicent Josep Escartí. La devoció barroca a Sant Vicent Ferrer, el poeta Pere Jacint Morlà i un milacre (?) del 1655
M. Isabel Guardiola Savall. Les fonts valencianes antigues i modernes del Descrig
Elga Cremades - Jordi Ginebra. Complements preposicionals amb els verbs d’àpats en català antic
Carles Riera. Sobre el topònim Sant Pere Desvim o Sant Pere del Vim o Sant Puvim
Cosme Aguiló. La distribució de jus, jusà i sobirà en la toponímia de Mallorca
Jaume Corbera Pou. Me n’apellc
Antoni I. Alomar. Els noms de les lletres en les llengües europees. El cas català