Títols

Miscel·lània Albert Hauf, 3

ISBN: 978-84-9883-484-0
Data de publicació: 04/06/2012
Nombre de pàgines: 304
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Jaume Auferil. La naturalesa en la literatura medieval occitanocatalana
Curt Wittlin. Fets del seu temps que indignaven o preocupaven Francesc Eiximenisa
Marie-Claire Zimmermann. Imatges del cos en la poesia d’Ausiàs March
Josep Lluís Martos. Josep Maria Torres Belda i la còpia vuitcentista del Cançoner de Saragossa
Carme Arronis i Llopis. Antoni Mas i Miralles. Contemplació del dimecres sant. Presentació, anàlisi lingüística i edició
Eduard Baile López. Apunts sobre el lèxic de les fortificacions en el Tirant lo Blanc
Joan Castaño i Garcia. Els incidents i els accidents de la Festa o Misteri d’Elx, font d’inspiració literària
Josep Maria Pallàs i Guasch. El poema narratiu Los almogávares de Lluís C. Bosch-Labrús (1928): el mite imperial visitat per un conspicu representant de la burgesia conservadora catalana
Francesc Lladó i Rotger. La universalitat de Ramon Llull i Miquel Ferrà
Josep A. Grimalt. Reconeixement i desconeixement en el melodrama, el relat bíblic i la rondalla