Títols

Miscel·lània Albert Hauf, 1

ISBN: 978-84-9883-390-4
Data de publicació: 20/06/2011
Nombre de pàgines: 248
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Kálmán Faluba. Pròleg
Júlia Butinyà. Al voltant del concepte de l’home en el Libre de meravelles. (Rere la projecció de Llull)
Joan Miralles i Monserrat. Dues llistes de montuïrers de mitjan segle XIV
Eduard J. Verger. Sotsmissió amorosa de Roís de Corella, amb una postil·la
Joan Armangué i Herrero. Els precedents mètrics dels goigs a Sardenya
Rosa Bertran i Casanovas. Las traduccions d’obres goldonianes al català
Germà Colón Domènech. Dialectalismes en el diccionari català de Pere Labèrnia (1839-1840)
Pere Rosselló Bover. El P. Rafel Ginard i Bauçà, T.O.R., admirador de Mn Miquel Costa i Llobera
Josep Bota-Gibert. Sebastià Gasch en la recepció d’Àngel Planells
Lluís Alpera. A sant Vicent Ferrer, poema de Vicent Andrés Estellés. El primer poeta valencià que va «baixar al carrer»
Sergi Gascón Urís. L’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines: el contracte ginebrí de 1960 i documentació annexa
Jesús Jiménez. Maria Rosa Lloret. Hòmens, homes i conflictes de naturalitat