Títols

Meditar la Paraula

ISBN: 978-84-9191-276-7
Data de publicació: 13/06/2023
Nombre de pàgines: 116
Col·lecció: El Gra de Blat
Matèria: Religió

"El propòsit de la traducció d'aquest opuscle, el nucli del qual no és ja recent (1998), és de donar eines perquè el cristianisme, i més en concret el catolicisme, de casa nostra pugui ser veritablement adult i créixer profundament arrelat damunt la roca ferma que és la Tradició viva de la Bíblia, llegida com a Paraula de Déu."
"No es pot dir res més ni millor, ni amb la concisió i, alhora, la calidesa extraordinària amb què Daniel Bourguet fa aquestes reflexions, malgrat no escatimar de mostrar les dificultats del camí de la meditació cristiana."