Títols

A Mandales de Montserrat hi trobareu mandales perfilades en color negre de la muntanya, els  monjos, el  monestir i de la Verge. Amb un text  fàcil i entenedor s’explica molt esquemàticament  la Historia d’aquest monestir benedictí.
Mentre es pinta la mandala, el rodoli que l’acompanya situa i completa l’acció del dibuix. Això es realment una novetat, si ho comparem amb altres mandales existents en el mercat que sovint no tenen text.
Els dibuixos s’inspiren en personatges i esdeveniments que en algun moment han estat protagonistes de la Història del monestir.