Títols

L’obra de Salvador Galmés i Sanxo (Sant Llorenç des Cardassar 1875-1951) abasta més enllà de l’àmbit de la creació literària i s’endinsa en el terreny de la investigació. Galmés va dedicar la major part de la seva vida a l’estudi de la biografia i de l’obra de Ramon Llull, una labor plena de conflictes i de dificultats, la importància de la qual avui és reconeguda per tots els lul·listes. Biografies, articles, estudis i conferències de temàtica lul·lística omplen tota la trajectòria vital de Salvador Galmés, des del seus inicis en el món literari fins a la mort. L’edició de les obres de Ramon Llull en català constitueix el nucli de la seva feina. Per això, el present volum està format pels pròlegs i les introduccions a les diverses edicions lul·lianes, a més de la biografia Vida Compendiosa del Beat Ramon Llull (1915) i d’alguns articles no recollits al llibre Escrits sobre Ramon Llull (1990). Tanmateix, tot i l’aridesa del tema, en aquests treballs lul·lístics es pot descobrir la bellesa de la prosa galmesiana i la capacitat de transmissió de la passió que sentia per la figura i l’obra del Mestre.