Títols

Lluís Nicolau d’Olwer, medievalista (1904-1938)

ISBN: 978-84-9883-130-6
Data de publicació: 04/05/2009
Nombre de pàgines: 156
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Biografies i Memòries, Història de la Literatura

El discurs de Nicolau s'articula damunt d'uns principis ideològics i literaris que doten el seu pensament d'una sòlida coherència i expliquen el conjunt de la seva producció com a medievalista en el marc de la seva època i com una baula important i decisiva en el desenrotllament de la historiografia literària catalana del segle XX.