Títols

Llenguatge musical/Harmonia. Grau Mitjà. Primer Curs

17,50
No disponible
ISBN: 978-84-8415-499-0
Data de publicació: 16/06/2003
Nombre de pàgines: 128
Matèria: Ensenyament, Música. Ensenyament

Descripció: Estructurat en tretze unitats de treball cada una de les quals conté diversos apartats: entonació i educació de l'oïda, ritme, harmonia, anàlisi, lectures d'autors i quadres teòrics. La gradació de cada un d'aquests apartats, al llarg de tots els capítols, permet que el professor en fixi l'ordre i la dedicació segons el nivell i la resposta dels alumnes. Això facilita també el control de l'assoliment d'objectius i l'avaluació continuada.