Títols

Edició revisada del primer curs de Llenguatge Musical fruit dels anys d’experiència treballant amb l’anterior edició. Cadascuna de les unitats, comença amb la presentació d'un instrument i la seva família, seguida de cançons i exercicis i es tanca cada unitat amb una audició en la qual es presenten alguns detalls de la vida i l'obra d'un compositor. Els continguts centrals els treballem a partir de la cançó tradicional i popular, amb temàtica i música apropiades al desenvolupament i a la maduresa dels alumnes destinataris d'aquest material. Les melodies adreçades al professorat estan escrites en tonalitats adequades a la veu infantil; les destinades als alumnes per al treball de la lectura i l'escriptura, es presenten amb una tipografia i mida de fàcil lectura i en tonalitat de Do M.
Les notes treballades en lectoescriptura són del DO 3 al LA 3, però en la darrera unitat hi incorporem l'escala de Do M, per tal de poder ampliar el repertori amb cançons d'àmbit d'octava i per tenir el context harmònic de les cançons treballades. També proposem el codi de colors de les notes com un recurs més per a reforçar l'aprenentatge del nom i de la situació de les notes al pentagrama. El "Quadern d'exercicis" ha estat replantejat com a resum o ampliació d'activitats de cada unitat, pensades perquè l'alumne pugui treballar amb la mínima intervenció docent, de manera individual o en petits grups de treball. A cada unitat del llibre trobareu un símbol que ús referència a la pàgina del "Quadern d'exercicis" on practicar els nous elements. Al final del llibre trobareu les indicacions per ballar les danses que es proposen a cada unitat.