Títols

Llenguatge musical. Grau professional, 1

23,00 
ISBN: 978-84-9883-919-7
Data de publicació: 19/10/2018
Nombre de pàgines: 104
Col·lecció: Llibres de música
Matèria: Música. Material complementari, Música. Ensenyament, Música. Partitures

Presentem una nova edició del llibre de 1r curs de grau professional amb l’objectiu que sigui una eina de treball útil i interessant en el camí d’aprenentatge del llenguatge musical, i l’hem fet tenint en compte que es pugui adaptar als plans d’estudi actuals. Hem distribuït els continguts en nou unitats de treball perquè es puguin programar i distribuir les tasques per a un curs escolar. Tot i així, el tipus de treball permet que el professorat en fixi l’ordre, la dedicació i el grau d’aprofundiment segons el nivell i la resposta de l’alumnat. Volem remarcar que el contingut ha estat inspirat en els materials dels llibres El meu llibre de música, del P. Ireneu Segarra. Cada una de les nou unitats de treball conté diferents apartats: obra de començament d’unitat de treball, que gira al voltant d’una tonalitat per treballar, exercicis d’entonació, de ritme, de lectura musical, de lectura a primera vista i, en algunes unitats, un treball d’anàlisi auditiva. Els continguts de cada unitat estan presentats de manera gradual, però no s’exclou
que es puguin ampliar amb altres continguts de més complexitat que puguin presentar-se en les obres que es treballin, sempre a criteri del professorat. També recomanem afegir tot el treball de creació i d’improvisació que es trobi oportú segons el nivell i les característiques de l’alumnat. Es pot observar que en aquesta nova edició hi hem incorporat diversitat de propostes metodològiques per als diferents exercicis i, també, orientacions didàctiques de caràcter general per als diferents apartats. El professorat les pot utilitzar, afegir o variar segons el seu criteri. Entenem que és molt important partir d’una observació auditiva de la música, i per aquest motiu el treball d’anàlisi pretén reforçar aquesta capacitat, descobrir la particularitat de cada element o procediment que es treballi i sentir-ne la funció dins el context de la música.