Títols

Antologia d'obres d'un grau de dificultat corresponent a segon curs, per desenvolupar la musicalitat i familiaritzar-se amb els grans autors de la història de la música. Conté 80 peces amb acompanyament de piano, agrupades en quatre apartats: Melodies tradicionals, 26; Cançons a dues veus, 9; Cànons, 9; Obres de grans autors, 36.