Títols

Aquest llibre, escrit per un grup de lingüistes de la Universitat Autònoma de Barcelona pertanyents al grup Llengua i Mèdia, conté diferents treballs que analitzen les connexions entre la llengua oral i la llengua escrita en el medi televisiu, concretament en programes emesos per TV3 o el Canal33.