Títols

Iniciació semblant a l'oferta pels dos volums anteriors Llegir l'Antic Testament, d'aquesta mateixa col·lecció. Serveix per a la lectura personal i per a ajudar a treballar, en grup o individualment, i enfrontar-se amb els textos bíblics més importants. Aquesta primera part s'ocupa dels quatre Evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan. La segona part, d'aparició imminent, tractarà dels Fets dels Apòstols, les Epístoles i l'Apocalipsi.