Títols

Una contribució intel·ligent per a la renovació de la teologia i de l'espiritualitat litúrgica. A partir de la seva rica experiència, forjada al Líban en un context ecumènic i en un lloc de trobament entre l'orient i l'occident, aconsegueix una preciosa síntesi d'allò que és comú i fonamental a les diverses famílies litúrgiques.