Títols

L’Estat-nació i el conflicte regional: Joan Máñé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901

ISBN: 978-84-8415-621-5
Data de publicació: 06/06/2004
Nombre de pàgines: 260
Col·lecció: Biblioteca Milà i Fontanals
Matèria: Història Contemporània

Aquest llibre recull els treballs destinats a unes jornades organitzades pel Museu d'Història de Catalunya dedicades a la formació de l'estat-nació i a un dels homes que millor va retratar, amb els seus escrits, el procés de consolidació nacional: Joan Mañé i Flaquer. Les jornades no es van poder realitzar, però l'interès de les ponències queda palès en aquesta obra.