Títols

El canonge tortosí mossèn Joan B. Manyà és un dels pocs pensadors originals de la nostra terra al segle XX. Les meves confessions, de les quals presentem la tercera edició, és un llibre de memòries interessant per molts conceptes que ens permet de completar la biografia intel·lectual i religiosa del doctor Manyà i ens dóna nova llum sobre la història contemporània del nostre país.