Títols

Les floretes de quatre grans sants: Antoni abat, Martí, Benet, Francesc

ISBN: 978-84-9191-268-2
Data de publicació: 04/05/2023
Nombre de pàgines: 260
Col·lecció: Saurí
Matèria: Espiritualitat

Al llarg de la història de l’Església hi ha hagut escriptors que han mostrat personatges dignes d’edificació per al poble cristià. Ho han fet amb finalitat catequètica, instructiva, exalçant virtuts, subratllant fets admirables, desitjant que el personatge esdevingui un model per a molts. Entre aquests sants, ben vius encara en la pietat cristiana, n’hi ha quatre que han donat lloc a llegendes i sobretot a devoció popular, tres de l’antigor (Antoni abat, Martí, Benet) i un de l’edat mitjana (Francesc). Ens en podem fer una imatge completa a partir de les fonts i endevinar per què han tingut biògraf destacat i el poble els ha acollit.