Títols

Ens trobem, sens dubte, davant de l’episcopologi valencià més antic que es conserva si tenim en compte el contingut. El document inclou un apèndix final amb una genealogia del llinatge Borja.