Títols

El motiu de l'escriptura d'aquest llibre és la celebració del Centenari de l'Elenc Artístic Arbocenc, un grup amateur de teatre que ha mantingut viva la seva activitat durant un mínim de cent anys i que esperem també que segueixi viu almenys cent anys més.
L'origen d'aquest estudi cal cercar-lo en una tesi doctoral que la seva autora va defensar a la Universitat de Barcelona el gener del 2001, i que en el seu moment no es va poder publicar. Aquesta tesi analitzava el teatre amateur en general i tot el teatre produït i vist a l'Arboç en particular. Per tant, només una part d'aquest estudi se centrava en l'anàlisi de l'Elenc, anàlisi que ara, sortosament, publiquem. I esperem que més endavant podrem publicar també l'estudi de tot el teatre de l'Arboç (dels altres grups amateurs de la vila, dels grups amateurs forans, de les companyies professionals que hi van venir a actuar, etc.).