Títols

Lectura de textos medievals i renaixentistes

ISBN: 978-84-7826-499-5
Data de publicació: 29/03/1994
Nombre de pàgines: 298
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Història de la Literatura

Josep Romeu i Figueras (1917-2004) fou un poeta i crític literari català, especialitzat en literatura catalana modernista i contemporània, poesia tradicional i teatre popular. En aquest llibre, ens presenta deu estudis destinats a "llegir", críticament i atentament, poesies i prosa o fragments representatius i nuclears d'obres prosístiques.