Títols

L’aixecament militar i la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939)

165,00
ISBN: 978-84-9883-828-2
Data de publicació: 07/04/2016
Nombre de pàgines: 376
Col·lecció: Selecta
Matèria: Història

L'aixecament militar i la guerra civil a Catalunya (1936-1939) és una obra d'un interès excepcional. Escrita per un militar professional, republicà moderat, nascut a Maó el 1893 i mort a Mèxic el 1981, analitza amb coneixement de causa i amb sentit crític els esdeveniments que es produïren a l'Estat espanyol des de l'inici de la Segona República, el 1931, fins a la victòria del general Franco el 1939 i posa en relleu el paper que hi va tenir Catalunya. Sense amagar els greus problemes causats per la manca d'entesa entre els sectors republicans, els anarquistes i els comunistes, i els enfrontaments entre el govern central i el de la Generalitat, explica l'organització militar a Catalunya i les operacions al front d'Aragó i a les Balears, i critica la manca de visió de molts dels assessors russos amb qui va haver de tractar i el poc esperit militar de moltes milícies improvisades.
Els seixanta-sis cartells que il·lustren aquest llibre formen part del fons de la Biblioteca de Montserrat i ofereixen una síntesi valuosa dels principals autors i de les principals escoles de cartells, i dels diversos aspectes que van conformar la tragèdia de la guerra civil.
Malgrat la poca qualitat dels originals, hi hem volgut mantenir també els croquis que el coronel Guarner va preparar per a la primera edició catalana d'aquesta obra, juntament amb algunes fotografies de documents i altra il·lustració complementària.