Títols

L'Advent, el període de quatre setmanes immediatament anteriors a la celebració del Nadal, marca l'inici de l'any litúrgic. Són uns dies durant els quals la litúrgia pren un color i un accent molt marcats, per tal d'ajudar-nos en la preparació de la celebració del misteri de l'Encarnació, a esperar la segona vinguda del Crist i a fer viva la seva presència actual. En aquest llibre, el P. Ignasi M. Fossas ens presenta els elements més característics de la litúrgia d'Advent i n'explica la significació fent servir una regla mnemotècnica original: el número 6.