Títols

La Vida de sant Onofre en la tradició manuscrita i impresa (segles XIV-XVI)

ISBN: 978-84-9191-290-3
Data de publicació: 28/09/2023
Nombre de pàgines: 248
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Biografies i Memòries, Estudis literaris

Onofre Espinós Armero (Quart de Poblet, 1962) és doctor en Filologia Catalana (2022) i llicenciat en les especialitats de Filologia Valenciana (1988), Llengua Espanyola (1996) i Literatura Espanyola (1998) per la Universitat de València. Ha dedicat la seva tasca d'investigació fonamentalment a l'estudi de l'hagiografia i el culte a sant Onofre arreu del món, però sobretot a la Corona d'Aragó i, particularment, al País Valencià.
La Vida de sant Onofre en la tradició manuscrita i impresa (segles XIV-XVI) s'ocupa de l'anàlisi de l'hagiografia dedicada al famós anacoreta copte des que s'introduí a l'Europa occidental en l'alta edat mitjana fins a les manifestacions que adoptà a la Corona d'Aragó entre els segles XIV i XVI. Concretament, s'estudien i s'editen la Vida de sant Onofre del Ms. 13 de la Biblioteca de Catalunya (ca. 1395­1435) i la del postincunable de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (ca. 1501­1510), i s'analitzen les ampliacions textuals en llengua catalana a partir de la versió llatina Vita sancti Onuphrii eremitae, així com el procés de literaturització que va experimentar la versió catalana als segles XV i XVI, sobretot al regne de València.