Títols

Una àmplia visió de la trajectòria sinodal de la Tarraconense que en ressegueix el curs i en remarca alguns aspectes i les principals aportacions. Un treball de divulgació sobre el fet sinodal que emmarca els concilis dins la història de l'Església a Catalunya i dóna pistes per al treball i la reflexió personals.