Títols

La semàntica diacrònica cognitiva.

ISBN: 978-84-8415-854-7
Data de publicació: 25/05/2007
Nombre de pàgines: 412
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

Aquest llibre presenta un estudi en relació amb dos punts bàsics. En primer lloc, descriu com el model teòric de lingüística cognitiva aconsegueix de fer llum sobre les regularitats del canvi semàntic. En segon lloc, és un treball important amb un corpus tractat informàticament, ja que les dades quantitatives esdevenen un bon complement de les dades qualitatives.