Títols

La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII

ISBN: 978-84-8415-877-6
Data de publicació: 09/01/2007
Nombre de pàgines: 464
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana

La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nascuda com a reunió de persones preeminents de la noblesa i de la literatura, esdevingué durant el segle XVIII el marc d'actuació de bona part dels erudits més importants i acollí una certa quantitat de projectes, que, d'haver reeixit tots, haurien donat un gran impuls a la cultura catalana. Aquesta destacada institució, una de les realitats més complexes de la Barcelona del Setcents, lloada per uns i criticada pels altres, encara no ha gaudit d'un estudi monogràfic, pròpiament dedicat als diversos projectes acadèmics, de l'envergadura d'aquest llibre.