Títols

Aquest volum, escrit pel Pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, vol posar a l'abast un mínim d'estructura de pregària i deixar obert el camí a tota mena d'adaptacions, ja que les circumstàncies de temps, de necessitats i d'ambient de cada família o grup són diferents.