Títols

Els textos que integren aquest volum exploren alguns dels gèneres que conformen la poesia oral. Cada un dels nou estudis que s'hi presenten il·lumina un aspecte o un altre de la tradició popular vinculada a la creació poètica. Aquests estudis posen de manifest que la poesia oral –en les seves més variades manifestacions– ha estat i és encara avui una eina eficaç per expressar, amb una gran riquesa de matisos, el complex entramat de la sensibilitat humana