Títols

L'abat de Montserrat ens transcriu les paraules que ha adreçat a entitats que li han demanat una opinió des de la visió cristiana sobre algun tema d'actualitat i alguns articles de premsa. D'aquesta manera expressa com l'Església pot trobar una manera nova de ser present i activa en la societat.