Títols

La Història i Genealogies d’Espanya

27,00 
ISBN: 978-84-8415-246-0
Data de publicació: 10/06/2008
Nombre de pàgines: 246
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua, Història Medieval

El títol Història i Genealogies d'Espanya designa una crònica medieval catalana que apareix en diferents versions entre els segles XIII i XVI. Es tracta d'una història territorial i no pas personal o dinàstica, que, per això mateix, aporta noves perspectives al que sabem de la nostra historiografia medieval. En el present volum se'n poden llegir les versions principals, estudiades, anotades i comentades en relació amb les altres grans cròniques històriques del seu temps. Tot plegat permet resseguir al llarg de dos segles la transmissió d'una obra "viva" que, confegida a l'època de Jaume I, representa la primera resposta forjada des de Catalunya davant d'una construcció castellanocèntrica del passat hispànic que no la té prou en compte.