Títols

La història de la llengua catalana: la construcció d’un discurs

ISBN: 978-84-7826-951-8
Data de publicació: 18/05/1998
Nombre de pàgines: 412
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Història, Història Medieval

Aquest llibre presenta el que va ser el primer estudi que aborda en profunditat una reflexió oberta sobre els fonaments epistèmics i la metodologia de la història social de la llengua. Dividit en dues parts, la primera, l'autor defineix la disciplina com un objecte d'estudi i també, analitza la història lingüística en el vessant d'activitat i discurs. En la segona part, s'aplica la proposta d'anàlisi del discurs a tres problemes pràctics de la història contemporània de la llengua: el valor cognitiu de la toponímia, la interpretació sociolingüística del teatre popular d'Escalante i la construcció discursiva en l'obra històrica de Sanchis Guarner.