Títols

Aquests darrers anys han aparegut un seguit d’obres relacionades amb la guerra civil que abasten espais geogràfics molt concrets, sovint d’extensió molt limitada. Comarques, ciutats, viles, pobles... A cop d’ull pot semblar que el seu interès és molt relatiu, però per poc que aprofundim, ens adonarem que, ensems amb estudis d’àmbit més ambiciós, formen un entramat cada cop més sòlid. I més útil... Al cap i a la fi, els estudis locals ens permeten conèixer la “petita història”, una “petita història” que moltes vegades fa que comprenguem millor la “història gran”. La guerra civil a Arenys de Mar és un d’aquests llibres d’àmbit local, amb una particularitat: que els dos autors responsables dels textos que conté, a causa de les circumstàncies i la diferència d’edat (l’un va néixer el 1877 i l’altre el 1926, l’un va finar l’any 1964 i l’altre sortosament viu) mai no s’han arribat a conèixer.