Títols

La dixi de persona en català

ISBN: 978-84-8415-992-6
Data de publicació: 20/02/2008
Nombre de pàgines: 342
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

Aquesta obra caracteritza la dixi de persona tal com es manifesta en la llengua catalana. Aquest fenomen, molt poc estudiat fins ara, inclou el conjunt d'estratègies que utilitzen els parlants per establir referències de tipus personal en relació amb els participants en la comunicació i, més en general, amb el context espaciotemporal en què es duu a terme.