Títols

La creativitat lèxica en un model basat en l’ús

18,00
No disponible
ISBN: 978-84-8415-675-8
Data de publicació: 30/11/2004
Nombre de pàgines: 432
Matèria: Llengua

La creativitat lèxica és la capacitat dels parlants d'emprar mots que són nous en relació amb la llengua emprada per la seva comunitat lingüística en una època prèvia. Aquesta capacitat permet als parlants emprar processos morfològics productius i descodificar mots recentment creats. L'autora estudia en aquest llibre la creativitat lèxica en aquest doble vessant complementari: el lèxic i el morfològic.