Títols

La cohesió lèxica en seqüencies narratives

ISBN: 978-84-9883-444-4
Data de publicació: 07/05/2012
Nombre de pàgines: 290
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

La cohesió lèxica en seqüències narratives s'ocupa de les operacions cognitivodiscursives d'establiment de referents i de represa lèxica de la referència en síntesis argumentals de pel·lícules produïdes per estudiants de secundària i per periodistes cinematogràfics. Així, a partir d'una base teòrica eclèctica, el treball de Ribera efectua una anàlisi de la cohesió referencial que incideix en la interdependència discursiva entre el lèxic i la gramàtica i, doncs, entre la semàntica i la sintaxi. L'objectiu darrer del treball ha estat delimitar els problemes de la cohesió referencial en les produccions escrites dels aprenents, per tal d'obrir la porta a la resolució aplicada d'aquests problemes en l'àmbit de l'ensenyament de llengües.