Títols

La Bíblia

20,00
No disponible
Data de publicació: 04/05/2010
Nombre de pàgines: 160

QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 236 – La Bíblia

EDITORIAL

 

Dades

Les traduccions catalanes de la Bíblia. Pere Casanellas

 

Pensament

La bella paraula: la Bíblia com a «gran codi» de la cultura occidental. Gianfranco Ravasi

 

Església

Paraula de Déu: una invitació al diàleg. Agustí Borrell

La Bíblia i la història. Joan Ferrer

La inspiració en els llibres bíblics. Armand Puig i Tàrrech

El pròleg com a pauta de lectura de l’Evangeli segons Joan. Oriol Tuñí

 

Diàleg

La Bíblia, punt d’unió de les confessions cristianes. Enric Capó

 

Arts i lletres

Bíblia i imperfecció. Perico Pastor

Déu, Jonàs i Carner. Carles Torner

 

Ciència i tecnologia

El fons papirològic més important de la península. Piu-Ramon Tragan

 

Educació

Bíblia i cultura. La Bíblia en la formació del ciutadà. Rafael Argullol