Títols

La Bíblia a l’abast. Comentaris al leccionari de la missa dominical. Cicle C. Vol.2

12,50
No disponible
ISBN: 978-84-8415-585-0
Data de publicació: 24/02/2004
Nombre de pàgines: 215
Matèria: Bíblia

Mossèn Josep M. Aragonès, canonge de la catedral de Barcelona i rector de Torrelavit, amb una llarga experiència pastoral i catequètica, vol ajudar a la comprensió d'uns textos que, escoltats simplement en la proclamació litúrgica de la Paraula de Déu, poden resultar estranys o fins i tot inintel·ligibles per a molts fidels, i alhora inculcar la lectura reflexiva i profitosa de la Bíblia.